1. Organizatorem technicznym odpowiedzialnym za sprzęt jest Krzysztof „Orchid” Mroziewicz, dalej zwany „organizatorem technicznym”.
2. Udostępniany sprzęt musi być kompletny i w pełni sprawny.
3. Zgłoszenia sprzętu będą przyjmowane od niedzieli 01.04.2018 do niedzieli 22.04.2018. Wszystkie późniejsze należy zgłosić organizatorowi.
4. Ewentualne braki w sprzęcie, problemy z nim, czy inne uwagi dotyczące użytkowania należy zgłosić w formularzu w uwagach dotyczących sprzętu, bądź organizatorowi technicznemu.
5. Skontaktować się z organizatorem przed konwentem można poprzez Messengera
(m.me/KrzysiekOrchiD) lub pod numerem telefonu 513715766, a na konwencie, tylko za
pośrednictwem telefonu, lub osobiście.
6. Udostępniony sprzęt musi zostać dostarczony organizatorowi technicznemu do piątku do godziny 17:00 przed konwentem, najpóźniej w sobotę 28.04.2018 do godziny 9:30.
7. Sprzęt pozostaje na terenie konwentu do dnia 29.04.2018 do godziny 13:00 chyba, że zostanie uzgodnione z organizatorem technicznych inaczej.
8. Osoba udostępniająca sprzęt w trakcie jego przekazywania musi być świadkiem znakowania sprzętu jej nazwiskiem, lub ksywką przez organizatora, lub innego technicznego.
9. Znakowana musi być każda oddzielna część sprzętu (np. pilot, kabel, pad do konsoli, gra, konsola, telewizor itd.).
10. Osobie udostępniającej sprzęt przysługuje darmowa wejściówka. (w zależności od ilości
udostępnianego sprzętu, możliwość negocjacji z organizatorem)
11. Odpowiedzialność za sprzęt w trakcie trwania imprezy bierze na siebie grupa Opolska
Mangowa Alternatywa, wszelkie usterki będą rekompensowane po uprzednim zgłoszeniu przez osobę udostępniającą.
12. Usterkę należy zgłosić najpóźniej przy odbiorze sprzętu.